Username:

Password:

Forgot Password? / Help

olie verversen  een must of onzin.......

In de Telegraaf heeft 'de Groot', directeur van Castrol, gezegd dat motorolie verversen onzin is.
Maar is dit allemaal wel zo, of is het echt mogelijk om de motorolie nooit te verversen........
De meningen hierover zijn verdeeld......
Maar uit onze ervaringen is gebleken dat het wel degelijk noodzakelijk is om de termijnen, om de olie te verversen, aan te houden.
Om een beetje een indruk te krijgen waarom, kunt u verder lezen op deze pagina.

Olie verversen

Olie verversen is een belangrijk aspect van het onderhoud aan uw auto. De levensduur en de prestaties van de motor worden voor een groot deel bepaald door de smering ervan.

Een optimale smering zorgt ervoor dat de motor goed kan functioneren, continu topprestaties kan leveren, langer meegaat en in een perfecte conditie blijft. Daarom is het belangrijk om een goede motorolie te gebruiken.

Olie heeft zeven belangrijke functies:
- Vermindering van wrijving
- Beperking van slijtage van de bewegende onderdelen
- Koeling van de motor
- Schoonhouden van het oliecircuit
- Garantie van een goede afdichting tussen de cilinderwand en de zuiger
- Bescherming tegen corrosie
- Bewerkstelligen goede werking van alle bewegende delen bij elke bedrijfstemperatuur

Voor een snelle, professionele olie verversing kunt u bij ons terecht. Uiteraard zullen wij de motor altijd vullen met een olie, die voldoet aan de specificaties van de autofabrikant.

Waarom en wanneer olie verversen?
Het oliefilter vangt al het zweefvuil op dat in de olie komt. Toch moet de olie van tijd tot tijd worden vervangen. Olie heeft een aantal eigenschappen die door het gebruik worden aangetast. Vooral bij veel korte ritten of langdurige stilstand van het voertuig zal de kwaliteit van de olie sneller achteruitgaan.

Olie wordt vervuild door verbrandingsresten, slijtage en deeltjes stof. Daarom is in het oliecircuit van uw motor een filter opgenomen, dat alle ongerechtigheden groter dan 10 micron uit de olie houdt. Hierdoor komt de olie schoon bij de bewegende delen. Voor een goede werking, dient het oliefilter regelmatig te worden vervangen. Het oliefilter zit aan de buitenzijde van de motor gemonteerd en zorgt zodoende ook voor koeling van de olie. Door het filtreren en koelen wordt de inwendige slijtage van de motor tot een minimum beperkt.

Interval
Door verfijnde fabricagetechnieken en door het gebruik van steeds verbeterde materialen krijgen motoren een steeds langere levensduur. Ook de motorolie zelf wordt continu verbeterd. In het onderhoudsboekje dat bij uw auto hoort staat precies aangegeven welk interval u dient aan te houden. Dit is van groot belang voor de levensduur van uw motor. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd naar het gewenste interval informeren bij ons. Om uw motor te beschermen en de werking te optimaliseren, is het verstandig regelmatig uw oliepeil te controleren en te verversen.

Vloeibaarheid (viscositeit) van olie
Naarmate olie in de motor warmer wordt, neemt de vloeibaarheid toe. De olie wordt dikker naarmate de temperatuur daalt. De vloeibaarheid van de olie wordt ook wel viscositeit genoemd.

De mate van de viscositeit staat vermeld op elke olieverpakking en bestaat uit 2 getallen gescheiden door de letter W. Het is van groot belang om uw motor te vullen met het juiste type olie.

5W / 10W / 15W
Hoe lager het eerste getal, des te dunner de olie blijft bij lage temperaturen. Dit maakt het starten van de motor bij kou gemakkelijker (W = Winter).
20 / 30 / 40 / 50
Hoe hoger het tweede getal, des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (zomer). Deze olie noemen we multigrade en houdt in dat deze zowel voor de zomer als voor de winter geschikt is (5W30, 10W-40 etc.). Deze aanduiding heeft verder niets te maken met de kwaliteit van de olie.

Gevolgen van slechte/geen smering 

Hiernaast zijn de drijfstang lagers te zien, duidelijk te zien is dat de lagerschaal, aan de rechterkant, helemaal verbrand is als gevolg van een slecht smering.
De lagerschaal aan de linker kant is wel naar behoren.

Hiernaast is een zuiger te zien met groeven aan de zijkanten en stuk geslagen zuigerveren,
dit door een slechte doorvoer en/of aanvoer van motorolie


Diepe groeven in de cilinderwand, als gevolg van de stukgeslagen zuigerveren van de zuiger hierbovenHiernaast is het binnenwerk van de cilinderkop te zien, die (over het algemeen) hoort te glimmen. Maar doordat de klant te lang is doorgereden met oude olie, zijn de 'dopes' uitgewerkt en is er het zogenaamde 'Black Sludge' ontstaan.

Op de foto hiernaast is een oliezeef te zien. Deze zit onder op het motorblok in de carterpan. de functie van deze zeef is het grove vuil uit de olie te halen. Als gevolg van het niet verversen van de olie is deze zeef verstopt geraakt en de olie toevoer geblokkeerd.
Hierboven zijn een aantal voorbeelden te zien van het niet of niet tijdig verversen van de motorolie.
De gevolgen hiervan zijn dure reparaties die zeker verholpen had kunnen worden.
Wij staan altijd open voor eventuele vragen en/of nadere uitleg

Oliepeil meten
Wij raden u aan om het oliepeil regelmatig (elke 1.000 km) te controleren. Wanneer u vermoedt dat de auto aanzienlijk meer olie verbruikt dan voorheen, neem dan direct contact met ons op.

1. Zet je auto op een vlakke ondergrond (dus geen helling of schuine oprit).
2. Als de motor nog warm is, wacht dan 15 minuten. De olie wordt tijdens het rijden omhoog de motor in gepompt en 
zal eerst naar beneden moeten zakken.
3. Haal de peilstok eruit en maak hem schoon met een niet pluizende doek.

De peilstok is te herkennen aan de grote hendel, vaak van plastic gemaakt. Onderaan de peilstok staat een minimum- en maximum teken. Soms staat er add of full op de peilstok vermeld.

4. Doe de peilstok opnieuw in de tank en haal hem er weer uit (als je de peilstok niet eerst schoonmaakt, krijg je een
vertekend beeld).
5. De olie moet nu ergens tussen het minimum en maximum teken staan.
6. Als de olie net onder of net boven het minimumteken staat, moet de olie bijgevuld worden. Vul de olie, indien
gewenst, bij tot net onder het maximum (tussen minimum en maximum zit 1 liter).
7. Vergeet niet eerst de peilstok terug te stoppen.

Rijdt nooit door met een oliepeil dat lager is dan het minimumstreepje op de peilstok.

Olie bijvullen
Wanneer het olieniveau beneden het peil is, dient u motorolie toe te voegen. Dit kan in vrijwel alle gevallen middels de vulopening, vaak duidelijk zichtbaar aan de bovenzijde van de motor. In een enkel geval dient u de olie bij te vullen via het gat van de peilstok.

De vuldop voor de olietank is te herkennen aan het olietekentje (Een oliekannetje waar een of meerdere druppels uit vallen).

1. Verwijder de vuldop en vul met een trechter de olie bij.
2. Kijk wel uit dat je geen olie morst! Als het op de hete delen van de motor komt, kan de olie gaan branden. Meestal is
een halve liter voldoende.
3. Draai de dop na het bijvullen weer goed vast.

De minimum en maximum aanduiding op de peilstok, geven een verschil aan van 1 liter. Voeg de olie met kleine hoeveelheden toe, zodat voorkomen wordt dat het peil te hoog staat en leeggehaald dient te worden.